O PROJEKCIE

Morska farma wiatrowa Baltic Power jest kluczowym elementem transformacji Grupy ORLEN i kamieniem milowym rozwoju polskiej energetyki. Już w 2023 roku rozpoczniemy budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, która docelowo zasili w czystą energię elektryczną nawet milion gospodarstw domowych.

Morska farma wiatrowa Baltic Power jest kluczowym projektem Grupy ORLEN wpisującym się w budowę czystej, niskoemisyjnej gospodarki. Odnawialne źródła energii, w tym morska energetyka wiatrowa, będą fundamentem naszego zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach. Projekt Baltic Power, zlokalizowany ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby to jedna z najbardziej zaawansowanych inwestycji planowanych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Posiadamy koncesję na budowę elektrowni o mocy do 1,2 GW, jednak jej docelowa moc będzie zależała od wielu czynników, takich jak warunki geologiczne dna Bałtyku, uwarunkowania środowiskowe czy rozwój technologiczny.

Budowa morskich farm wiatrowych to złożony i wieloetapowy proces. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie budowy farmy planowane jest na rok 2023, a jej oddanie do użytku w roku 2026. Na terenie liczącym ponad 130 km kwadratowych powstanie infrastruktura składająca się z ok. 100 turbin wiatrowych. W zależności od wybranej ostatecznie technologii każda z nich będzie liczyła ok. 270 metrów całkowitej wysokości.

Morskie farmy wiatrowe to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie. Rosnąca efektywność i niski poziom oddziaływania na środowisko sprawiają, że technologia ta dostarcza już czystą i konkurencyjną cenowo energię elektryczną milionom Europejczyków. Na wodach 11 krajów zainstalowanych jest obecnie ponad 20 GW morskiej energii wiatrowej, z czego około 2,2 GW znajduje się na obszarze Morza Bałtyckiego. Jego całkowity potencjał szacowany jest przez ekspertów na 83 GW, co stanowi blisko dwukrotność wszystkich mocy zainstalowanych obecnie w Polsce

Projekt Polityki Energetycznej Państwa wskazuje potencjał i zakłada rozwój morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego o mocy ok. 5,9 GW w 2030 i do ok. 11 GW w roku 2040 roku. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski, przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pomóc w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

O Projekcie O Projekcie