O PROJEKCIE

Morska farma wiatrowa Baltic Power jest kluczowym elementem transformacji Grupy ORLEN i Northland Power oraz kamieniem milowym rozwoju polskiej energetyki. Już w 2024 roku rozpoczniemy budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, która docelowo zasili w czystą energię elektryczną ponad 1,5 miliona polskich gospodarstw domowych.

Morska farma wiatrowa Baltic Power jest kluczowym projektem Grupy ORLEN i Northland Power wpisującym się w budowę czystej, niskoemisyjnej gospodarki. Odnawialne źródła energii, w tym morska energetyka wiatrowa, będą fundamentem naszego zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach. Projekt Baltic Power, zlokalizowany ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby to najbardziej zaawansowana inwestycja realizowana na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Posiadamy koncesję na budowę elektrowni o mocy do 1,2 GW, jednak jej docelowa moc wynikająca z wybranej technologii turbin wyniesie 1140 MW.

Budowa morskich farm wiatrowych to złożony i wieloetapowy proces. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie budowy farmy planowane jest na rok 2024, a jej oddanie do użytku w roku 2026. Na obszarze farmy Baltic Power liczącym ok. 130 km2 stanie 76 turbin wiatrowy, każda o mocy wytwórczej 15 MW. To obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych turbin dostępnych na rynku, a Baltic Power będzie jedną z pierwszych farm wiatrowych na świecie, która je wykorzysta. Wysokość turbin przekroczy 200 metrów, a powierzchnia pracy wirnika każdej z nich to ok. 43 tysiące m2.

Morskie farmy wiatrowe to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki w Europie. Rosnąca efektywność i niski poziom oddziaływania na środowisko sprawiają, że technologia ta dostarcza już czystą i konkurencyjną cenowo energię elektryczną milionom Europejczyków. Na wodach 12 krajów zainstalowanych jest obecnie ok. 25 GW morskiej energii wiatrowej, z czego ok. 2 GW znajduje się na obszarze Morza Bałtyckiego. Jego całkowity potencjał szacowany jest przez ekspertów na 85 GW, co stanowi blisko dwukrotność wszystkich mocy zainstalowanych obecnie w Polsce

Projekt Polityki Energetycznej Państwa wskazuje potencjał i zakłada rozwój morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego o mocy ok. 5,9 GW w 2030 i do ok. 11 GW w roku 2040 roku. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku mają szansę odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski, przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz pomóc w walce z zanieczyszczeniami powietrza.

Baltic Power to obecnie najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku. W 2022 spółka zabezpieczyła umowy na produkcję, transport i instalację wszystkich kluczowych komponentów potrzebnych do realizacji inwestycji. projekt posiada wszystkie niezbędne decyzje środowiskowe, a na początku 2023 r. projekt Baltic Power uzyskał pierwsze z wymaganych pozwoleń na budowę lądowej części przedsięwzięcia. To pierwsza tego typu decyzja wydana dla projektów offshore wind realizowanych w Polsce. Uzyskanie pozwolenia lądowego jest jednym z kamieni milowych koniecznych do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy farmy w 2024 roku.

Dokumenty do pobrania:

1. Raport o oddziaływaniu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power na środowisko [POBIERZ]

2. Raport o oddziaływaniu Infrastruktury Przyłączeniowej Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power na środowisko [POBIERZ]

3. Decyzje Środowiskowe - Morska Farma Wiatrowa Baltic Power [POBIERZ]

4. Decyzja Środowiskowa - Infrastruktura Przyłączeniowa Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power [POBIERZ]

5. Podsumowanie nietechniczne Morska Farma Wiatrowa BalticPower  [POBIERZ]

6. Zbiorcze streszczenie niespecjalistyczne (CNT) [POBIERZ]

7. Plan zarządzania interesariuszami (SEP) [POBIERZ]

8.  Plan zarządzania interesariuszami_załącznik B (SEP) [POBIERZ]

9. Struktura ramowa przywracania utraconych źródeł dochodów (LRF) [POBIERZ]

10. Polityka zgłaszania nieprawidłowości [POBIERZ]

O Projekcie O Projekcie