DLA MIESZKAŃCÓW

Morska energetyka wiatrowa to szansa na zmianę cywilizacyjną i transformację polskiej gospodarki. To także impuls rozwojowy dla regionów, w których wdrażane będą czyste, zielone technologie. Szacunki ekspertów wskazują, że w 2030 roku przeszło trzydzieści procent energii wytwarzanej w Polsce pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim z morskich farm wiatrowych. Ich potencjał w polskiej strefie Bałtyku szacuje się nawet na 11 GW.

Gmina Choczewo - u źródła energii Bałtyku

Położenie gminy Choczewo sprawia, że już niebawem może stać się ona jednym z najważniejszych punktów na mapie polskiej energetyki odnawialnej. To tutaj, za pośrednictwem podmorskich kabli, trafiać będzie prąd wytworzony na morskiej farmie wiatrowej Baltic Power oraz farmach należących do innych operatorów. 

W gminie powstanie infrastruktura, dzięki której możliwe będzie odebranie energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej i włączenie jej do krajowego systemu elektroenergetycznego. Na odcinku lądowym, pod ziemią, ułożone zostaną kable 220 kV, które będą przedłużeniem kabli podmorskich. Za ich pośrednictwem energia trafi do nowo budowanej stacji elektroenergetycznej Żarnowiec Bis, której dokładna lokalizacja jest jeszcze w fazie ustaleń, a dalej za pośrednictwem linii przesyłowych zostanie rozprowadzona na terenie całego kraju.

Odcinek morski wynosić będzie około 23 km, a odcinek lądowy około 8 km. Część lądowa przyłącza będzie przechodzić w całości przez tereny nadleśnictwa Choczewo i ominie tereny Natura 2000 (m.in. Siedliskowy Obszar Natura 2000 PLH220003 – Białogóra) i Wydmę Lubiatowską. Kable zostaną wprowadzone do nowej stacji elektroenergetycznej, którą budować będą Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Ostateczny przebieg trasy to efekt współpracy projektantów i planistów oraz szerokiej grupy interesariuszy, w tym nadleśnictwa i samorządów gminnych. Przy wyznaczaniu trasy kablowej bierzemy pod uwagę szereg czynników społecznych i środowiskowych. Linia będzie położona z dala od zabudowy, a jednocześnie nie naruszy terenów cennych turystycznie, ponieważ przebiegnie pod ziemią. Wybierając lokalizację, brano również pod uwagę obowiązujące plany, ukształtowanie terenu, istniejącą infrastrukturę i wiele innych czynników. Naszym priorytetem jest takie zlokalizowanie linii, aby była jak najmniej uciążliwa dla właścicieli nieruchomości i środowiska naturalnego.

Korzyści dla mieszkańców

Z perspektywy mieszkańców Gminy Choczewo i regionu Pomorza  bezpośrednią korzyścią będą wpływy podatkowe co roku zasilające budżet gminy.

Podziemne kable przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltic Power oraz obiekty infrastruktury przesyłowej należące do innych podmiotów, będą źródłem wieloletnich przychodów z tytułu podatku od nieruchomości. Płatnikami będą stabilne podmioty, największe spółki z udziałem skarbu państwa. Pozwoli to gminie na planowanie wieloletnich działań inwestycyjnych. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to także tysiące nowych miejsc pracy i szansa na rozwój zupełnie nowego, innowacyjnego sektora polskiej gospodarki. Warto też pamiętać, że farmy wiatrowe staną się nowym, istotnym źródłem energii elektrycznej w kraju. Dla mieszkańców Polski północnej, która korzysta z energii wytwarzanej na południu Polski oznacza to większą stabilność zasilania.

 

Czy wiesz że

Moc elektryczna w największej w Polsce węglowej elektrowni w Bełchatowie wynosi ponad 5 gigawatów. Łączna moc farm Baltic Power będzie mieć zbliżoną wartość – wyniesie około 4,7 gigawata.

Zgodnie z założeniami projektu polityki energetycznej do 2040 roku potencjał morskich farm wiatrowych wyniesie nawet 11 gigawatów. Będzie to około 1/5mocy zainstalowanej dziś w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej ponad 80 procent Polek i Polaków uważa, że energia z morskich farm wiatrowych pozytywnie wpływa na walkę ze zmianami klimatu.

Technologie

Kabel podmorski z morskiej farmy wiatrowej doprowadzony zostanie do studni lądowej, w której zlokalizowane będzie złącze przejściowe do podziemnych kabli lądowych. Kabel o napięciu 220 kV pobiegnie w całości pod dnem morskim, a później pod ziemią.

Studnia lądowa zlokalizowana będzie za pierwszą wydmą, około 150 metrów od linii brzegowej. Będzie to pierwszy widoczny dla mieszkańców element infrastruktury, w postaci płyty na powierzchni ziemi. Docelowo, na terenie gminy Choczewo planowane  są 4 lądowe połączenia kablowe. Orientacyjna średnica kabla wykorzystywanego przy tego typu linii to ok. 120 mm.

Część inwestycji, na długości ok. 800 m., od linii brzegowej w głąb lądu, będzie realizowana metodą bezwykopową (przewiert sterowany), co oznacza, że odcinek plaży pozostanie nienaruszony.

Na dalszym odcinku linii kablowej prowadzącym do planowanej stacji elektroenergetycznej - z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji podziemnej linii – konieczna będzie wycinka drzew (nie będzie dotyczyć obszaru torfowiska, gdzie również planowany jest przewiert sterowany).

Minimalna głębokość ułożenia kabla w ziemi to 1,1 m od poziomu terenu.

 

Farmy będą zlokalizowane co najmniej 22 kilometry od plaży. To oznacza, że będą ledwo widoczne na horyzoncie i nie wpłyną na nadmorski krajobraz miejscowości turystycznej.

Kable wyprowadzające energię elektryczną będą umieszczone pod dnem morskim, a następnie pod plażą, na głębokości około 10 metrów. Zostaną położone w technologii bezwykopowej, na przykład przewiertu sterowanego. To oznacza, że na odcinku lądowym, na terenie plaży i tuż za nią, teren nie zostanie naruszony.

Studnie zlokalizowane za plażą, w lesie, będą pierwszymi widocznymi elementami inwestycji. W praktyce to włazy prowadzące do niewielkiego podziemnego pomieszczenia, w którym odcinki kabli wychodzących z morza zostaną połączone z podziemnymi kablami lądowymi.

Podziemne trasy kablowe zaprojektowano tak, żeby omijały obszar Wydmy Lubiatowskiej, ważnego punktu krajobrazowego i turystycznego w gminie. Fragment odcinka na wschód od wydmy, liczący kilkaset metrów, również będzie wykonany w technologii bezwykopowej, na przykład za pomocą przewiertu sterowanego.

Podziemne kable z morskich farm wiatrowych zlokalizowane będą razem, we wspólnym pasie o szerokości około 150 metrów. Dotyczy to wszystkich wyprowadzeń z planowanych farm. Unika się w ten sposób ryzyka, że każda z firm będzie się starała umieścić swoje przyłącza niezależnie od pozostałych, niepotrzebnie ingerując w przestrzeń gminy w różnych jej częściach.

Podziemne kable z morskich farm wiatrowych wprowadzone zostaną do nowo budowanej stacji elektroenergetycznej PSE w gminie Choczewo2. Stąd, za pomocą napowietrznych linii najwyższych napięć, energia trafi do mieszkańców całego kraju. Propozycja dokładnych lokalizacji linii zostanie wypracowana w trakcie dalszych prac projektowych i planistycznych.

Światowe przykłady

Przykłady brytyjskich miejscowości portowych, które skorzystały na procesie transformacji biznesu w kierunku obszaru morskich farm wiatrowych.

 

GRIMSBY

Grimbsy to miasto portowe w hrabstwie Lincolnshire zlokalizowane na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Grimsby do niedawna borykało się z problemem jednego z najwyższych poziomów bezrobocia strukturalnego w kraju. Sytuacja ekonomiczna miejscowości zmieniła się wraz z inwestycjami w morskie farmy wiatrowe. Intensywny rozwój branży offshore wind sprawił, że obecnie Grimsby operuje jako jeden z najważniejszych hubów portowych Operations and Maintenance (O&M) dla farm zlokalizowanych na wschodnim wybrzeżu. W pobliżu Grimsby znajduję się dziś siedem morskich farm wiatrowych. Ich powstanie pozwoliło na zapewnić 2000 nowych miejsc pracy w fazie budowy, 200 miejsc pracy podczas fazy eksploatacyjnej oraz setki kolejnych dla m.in. dla poddostawców firm zaangażowanych w proces ich powstawania i obsługi. Same inwestycje w Port Grimsby przyniosły stałą pracę dla około 350 osób. Aż 83% z nich to mieszkańcy miasta.

 

PORT W HULL

Hull jest historycznie portem rybackim i do niedawna jednym z najbiedniejszych miast w Wielkiej Brytanii. Trudna sytuacja gospodarcza regionu utrzymywała się przez ponad 20 lat. Za sprawą dynamicznego rozwoju sektora offshore i związanych z nim inwestycjami w regionie Hull w ciągu 5 lat przeobraziło się w dynamicznie działający ośrodek portowy. Obecnie miasto to ważny ośrodek produkcyjny, montażowy i eksploatacyjny dla morskich farm wiatrowych zlokalizowanych na wschodnim wybrzeżu Anglii. Jedną z kluczowych inwestycji dla regionu, było otwarcie we wrześniu 2016 roku fabryki turbin wiatrowych, gdzie zatrudnienie znalazło ponad 1000 osób. Co ważne aż 97% osób, które znalazło w niej zatrudnienie, mieszka w odległości około 50 kilometrów od fabryki.

 

LOWESTOFT

Lowestoft to najdalej wysunięte na wschód miasto w Anglii.  W przeszłości lokalny port znany był przede wszystkim, jako rozległe centrum rybołówstwa. Za sprawą inwestycji na poziomie 25 milionów funtów w nową bazę eksploatacyjną, obecnie port stanowi jeden z ważnych ośrodków morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki rozwojowi sektora offshore wind w samym porcie Lowestoft powstało 100 nowych miejsc pracy. Z uwagi na to, że działanie farm offshore wymaga sprawnie działającego łańcucha dostaw, szacuje się, że w całym regionie zatrudnienie przy projektach bezpośrednio lub pośrednio związanych z morską energetyką wiatrową znalazło nawet kilka tysięcy osób.

 

GREAT YARMOUTH

Great Yarmouth to miasto we wschodniej Anglii, w hrabstwie Norfolk położone przy ujściu rzek Bure i Yare. Historycznie port w Great Yarmouth słyną szczególnie z połowów śledzia. Wieloletnie trudności, a w konsekwencji osłabienie sektora rybackiego negatywnie wpłynęło na cały region. Obecnie port w Great Yarmouth dzięki zrealizowanym inwestycjom służy jako port instalacyjny dla realizowanego projektu East Anglia One. Morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej około 30 mil od wschodniego wybrzeża Anglii na Morzu Północnym. Jej moc docelowa ma wynosić 714 MW.

Kontakt

Tworząc tę stronę, chcemy przybliżyć Państwu nasze plany i zasady, którymi kierujemy się, przygotowując inwestycję. Jednocześnie zachęcamy do udziału w konsultacjach, które będziemy prowadzić w gminie Choczewo. Państwa głosy, opinie i pytania dotyczące inwestycji są dla nas bardzo ważne, dlatego uruchomiliśmy dedykowaną skrzynkę pocztową, na którą prosimy kierować wszystkie pytania dotyczące inwestycji.

Kontakt dla mieszkańców: wiatr@balticpower.pl

Kierownik ds. relacji z otoczeniem:

Krzysztof Bukowski,
krzysztof.bukowski@balticpower.pl
609 053 564