czwartek, 4 maja 2023

Sukces pierwszej edycji programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem"

Sukces pierwszej edycji programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem"

45 projektów o łącznej wartości 1 mln złotych zrealizowano w pierwszej edycji programu "Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem". Inicjatywa stworzona dla mieszkańców gminy Choczewo (woj. pomorskie) to pomysł inwestorów morskich farm wiatrowych: Baltic Power (PKN ORLEN i Northland Power), PGE Baltica i Ørsted, oraz Ocean Winds realizujących inwestycje offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego. Celem inicjatywy jest wspieranie pomysłów zgłaszanych przez lokalną społeczność gminy, w której powstaje infrastruktura niezbędna do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych na ląd.

Decydują mieszkańcy

„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” to program skierowany bezpośrednio do mieszkańców – planowany tak, aby aktywizować lokalną społeczność i wzmacniać jej kapitał społeczny, poprzez dofinansowanie inicjatyw zgłaszanych i wskazywanych jako ważne przez samych mieszkańców. To wspólne przedsięwzięcie inwestorów, którzy prowadzą inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Program opiera się na bliskiej współpracy ze społecznością lokalną – od diagnozy potrzeb, ich opisanie i po wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Mieszkańcy sami wskazali inicjatywy, które ich zdaniem powinny uzyskać wsparcie finansowe i przejść od etapu koncepcji do fazy realizacji.

"Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” to cenna inicjatywa. Program, dzięki zaangażowaniu różnych grup społecznych i mieszkańców z różnych miejscowości i sołectw, przyczynia się do aktywizacji gminnej społeczności. Jednocześnie zwiększa świadomość każdego z nas na temat energetyki wiatrowej – podkreśla Wiesław Gębka, wójt Gminy Choczewo.

Od idei do projektu

W pierwszym etapie tworzenia Programu zespół odpowiedzialny za realizację odbył blisko 100 spotkań z mieszkańcami gminy. Były to wywiady indywidualne, warsztaty i spacery badawcze, których głównym celem było zdiagnozowanie najważniejszych potrzeb społeczności, ale również zainspirowanie do troski o najbliższe otoczenie. Efektem przeprowadzonych działań z mieszkańcami był m.in. wybór obszarów tematycznych, z których miały pochodzić projekty wspierane przez inwestorów morskich farm wiatrowych.

- To inicjatywa, która odpowiada na realne potrzeby mieszkańców. Projekty finansowane w ramach Programu spełniają oczekiwania lokalnej społeczności, zgłaszane bezpośrednio przez naszych sąsiadów. Ogromną zaletą tej inicjatywy jest proces szerokich konsultacji - Krzysztof Łasiński, przewodniczący Rady Gminy Choczewo

Wiele cennych inicjatyw

Jednym z projektów, który uzyskał finansowanie była inicjatywa pod tytułem "Z babcinego talerza". Zakładał wydanie książki kucharskiej, zawierającej przepisy kulinarne przyniesione na teren Ziemi Choczewskiej wraz z osadnictwem po II Wojnie Światowej. Mieszkańcy, którzy przybyli na tereny dzisiejszej gminy Choczewo, przywieźli ze sobą często bardzo odmienne tradycje kulturowe. Dlatego inicjatorzy przedsięwzięcia chcieli ocalić pamięć o zwyczajach kulinarnych, które kształtowały tożsamość rodzin w poprzednich pokoleniach.

Program pozwolił również na realizację inicjatyw zakładających promocję sportu i aktywnego stylu życiu. W gminie Choczewo odbyła się seria turniejów siatkarskich otwartych dla wszystkich mieszkańców: z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Turniej Mikołajkowy, Turniej Noworoczny i Turniej Walentynkowy.

Zaproponowaliśmy trzy inicjatywy: "Żyjemy ekologicznie", "Jesteśmy Fair-play", oraz "Green Wind". Dzięki dofinansowaniu z Programu zrealizowaliśmy przedsięwzięcia, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły, promocja aktywności fizycznej a także zainspirowanie do większej troski o środowisko. Zorganizowaliśmy serię warsztatów dla uczniów, w tym m.in. wyjazd do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, gdzie nasi uczniowie mogli w praktyce dowiedzieć się więcej na temat zasad zrównoważonego rozwoju - podkreśla Róża Majchrzak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie.

Wśród projektów znalazła się również inicjatywa wspierająca rozwój mieszkańców gminy – od najmłodszych po seniorów, a jednocześnie promująca integrację międzypokoleniową. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Carpe Diem Semper zrealizowało projekt pod nazwą Wielopokoleniowy Uniwersytet Mobilny. W ramach inicjatywy zorganizowano szereg wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych. Odbył się m.in. Kulinarny Piknik Uliczny czy Nadbałtycki Marsz Nordic Walking.

Dofinansowanie dla 45 projektów

Wsparcie w ramach programu otrzymały m.in. wszystkie sołectwa gminy Choczewo, stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców gminy czy też poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia II edycji programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. Poprzedza ją szczegółowa ewaluacja realizacji Programu w 2022 r. Inwestorzy zapewniają, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku I edycji Programu, w ostatecznym wyborze projektów do realizacji najważniejsze będzie zdanie mieszkańców.

Baltic Power to projekt, w którym od początku szczególny nacisk położyliśmyna politykę zrównoważonego rozwoju. Jej filarem, obok ochrony środowiska naturalnego i ładu korporacyjnego, jest odpowiedzialność społeczna, która określa  podejście naszej spółki i jej udziałowców do realizacji nowoczesnych inwestycji energetycznych. Farma Baltic Power zasili docelowo ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce, a miejscem skąd energia trafi do sieci będzie Choczewo. Zrozumienie i wsparcie mieszkańców gminy traktujemy, jako element odpowiedzialnych, dobrosąsiedzkich relacji – podkreśla Jarosław Broda, Członek Zarządu Baltic Power.

Program „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” wiąże się bezpośrednio z ważnymi dla polskiej energetyki inwestycjami w sektorze morskich farm wiatrowych. Ma zwrócić uwagę mieszkańców gminy na rolę lądowej części przedsięwzięcia w procesie skutecznej transformacji energetycznej naszego kraju.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: www.gmina-napedzana-wiatrem.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

piątek, 25 sierpnia 2023

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Baltic Power

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Baltic Power


WIĘCEJ
news

niedziela, 21 maja 2023

Startuje budowa infrastruktury przesyłowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power

Grupa ORLEN i Northland Power rozpoczęły w Gminie Choczewo budowę lądowej stacji elektroenergetycznej. Inwestycja umożliwi odebranie energii wytwarzanej na morzu przez farmę wiatrową Baltic Power. Zgodnie z harmonogramem farma rozpocznie produkcję zeroemisyjnej energii w 2026 roku.


WIĘCEJ
news

środa, 29 marca 2023

Baltic Power ostrzega przed pojawiającymi się w Internecie oszustwami finansowymi podszywającymi się pod spółkę

Fałszywe ogłoszenia gwarantujące rzekome bardzo wysokie i pewne zyski pojawiają się przede wszystkim na portalach Facebook, YouTube, licznych stronach internetowych, w mailingach, esemesach czy reklamach internetowych. Fałszywe ogłoszenia zachęcają najczęściej do inwestowania w akcje spółek Grupy ORLEN – w tym Baltic Power - oraz projekty inwestycyjne prowadzone przez Grupę. Ogłoszenia te wykorzystują bezprawnie nazwę i znaki firmowe instytucji państwowych, spółek skarbu państwa czy wizerunki powiązanych z nimi osób.


WIĘCEJ