czwartek, 4 maja 2023

Sukces pierwszej edycji programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem"

Sukces pierwszej edycji programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem"

45 projektów o łącznej wartości 1 mln złotych zrealizowano w pierwszej edycji programu "Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem". Inicjatywa stworzona dla mieszkańców gminy Choczewo (woj. pomorskie) to pomysł inwestorów morskich farm wiatrowych: Baltic Power (PKN ORLEN i Northland Power), PGE Baltica i Ørsted, oraz Ocean Winds realizujących inwestycje offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego. Celem inicjatywy jest wspieranie pomysłów zgłaszanych przez lokalną społeczność gminy, w której powstaje infrastruktura niezbędna do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych na ląd.

Decydują mieszkańcy

„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” to program skierowany bezpośrednio do mieszkańców – planowany tak, aby aktywizować lokalną społeczność i wzmacniać jej kapitał społeczny, poprzez dofinansowanie inicjatyw zgłaszanych i wskazywanych jako ważne przez samych mieszkańców. To wspólne przedsięwzięcie inwestorów, którzy prowadzą inwestycje w morskie farmy wiatrowe. Program opiera się na bliskiej współpracy ze społecznością lokalną – od diagnozy potrzeb, ich opisanie i po wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Mieszkańcy sami wskazali inicjatywy, które ich zdaniem powinny uzyskać wsparcie finansowe i przejść od etapu koncepcji do fazy realizacji.

"Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” to cenna inicjatywa. Program, dzięki zaangażowaniu różnych grup społecznych i mieszkańców z różnych miejscowości i sołectw, przyczynia się do aktywizacji gminnej społeczności. Jednocześnie zwiększa świadomość każdego z nas na temat energetyki wiatrowej – podkreśla Wiesław Gębka, wójt Gminy Choczewo.

Od idei do projektu

W pierwszym etapie tworzenia Programu zespół odpowiedzialny za realizację odbył blisko 100 spotkań z mieszkańcami gminy. Były to wywiady indywidualne, warsztaty i spacery badawcze, których głównym celem było zdiagnozowanie najważniejszych potrzeb społeczności, ale również zainspirowanie do troski o najbliższe otoczenie. Efektem przeprowadzonych działań z mieszkańcami był m.in. wybór obszarów tematycznych, z których miały pochodzić projekty wspierane przez inwestorów morskich farm wiatrowych.

- To inicjatywa, która odpowiada na realne potrzeby mieszkańców. Projekty finansowane w ramach Programu spełniają oczekiwania lokalnej społeczności, zgłaszane bezpośrednio przez naszych sąsiadów. Ogromną zaletą tej inicjatywy jest proces szerokich konsultacji - Krzysztof Łasiński, przewodniczący Rady Gminy Choczewo

Wiele cennych inicjatyw

Jednym z projektów, który uzyskał finansowanie była inicjatywa pod tytułem "Z babcinego talerza". Zakładał wydanie książki kucharskiej, zawierającej przepisy kulinarne przyniesione na teren Ziemi Choczewskiej wraz z osadnictwem po II Wojnie Światowej. Mieszkańcy, którzy przybyli na tereny dzisiejszej gminy Choczewo, przywieźli ze sobą często bardzo odmienne tradycje kulturowe. Dlatego inicjatorzy przedsięwzięcia chcieli ocalić pamięć o zwyczajach kulinarnych, które kształtowały tożsamość rodzin w poprzednich pokoleniach.

Program pozwolił również na realizację inicjatyw zakładających promocję sportu i aktywnego stylu życiu. W gminie Choczewo odbyła się seria turniejów siatkarskich otwartych dla wszystkich mieszkańców: z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Turniej Mikołajkowy, Turniej Noworoczny i Turniej Walentynkowy.

Zaproponowaliśmy trzy inicjatywy: "Żyjemy ekologicznie", "Jesteśmy Fair-play", oraz "Green Wind". Dzięki dofinansowaniu z Programu zrealizowaliśmy przedsięwzięcia, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły, promocja aktywności fizycznej a także zainspirowanie do większej troski o środowisko. Zorganizowaliśmy serię warsztatów dla uczniów, w tym m.in. wyjazd do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, gdzie nasi uczniowie mogli w praktyce dowiedzieć się więcej na temat zasad zrównoważonego rozwoju - podkreśla Róża Majchrzak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie.

Wśród projektów znalazła się również inicjatywa wspierająca rozwój mieszkańców gminy – od najmłodszych po seniorów, a jednocześnie promująca integrację międzypokoleniową. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Carpe Diem Semper zrealizowało projekt pod nazwą Wielopokoleniowy Uniwersytet Mobilny. W ramach inicjatywy zorganizowano szereg wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych. Odbył się m.in. Kulinarny Piknik Uliczny czy Nadbałtycki Marsz Nordic Walking.

Dofinansowanie dla 45 projektów

Wsparcie w ramach programu otrzymały m.in. wszystkie sołectwa gminy Choczewo, stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców gminy czy też poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia II edycji programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. Poprzedza ją szczegółowa ewaluacja realizacji Programu w 2022 r. Inwestorzy zapewniają, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku I edycji Programu, w ostatecznym wyborze projektów do realizacji najważniejsze będzie zdanie mieszkańców.

Baltic Power to projekt, w którym od początku szczególny nacisk położyliśmyna politykę zrównoważonego rozwoju. Jej filarem, obok ochrony środowiska naturalnego i ładu korporacyjnego, jest odpowiedzialność społeczna, która określa  podejście naszej spółki i jej udziałowców do realizacji nowoczesnych inwestycji energetycznych. Farma Baltic Power zasili docelowo ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce, a miejscem skąd energia trafi do sieci będzie Choczewo. Zrozumienie i wsparcie mieszkańców gminy traktujemy, jako element odpowiedzialnych, dobrosąsiedzkich relacji – podkreśla Jarosław Broda, Członek Zarządu Baltic Power.

Program „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” wiąże się bezpośrednio z ważnymi dla polskiej energetyki inwestycjami w sektorze morskich farm wiatrowych. Ma zwrócić uwagę mieszkańców gminy na rolę lądowej części przedsięwzięcia w procesie skutecznej transformacji energetycznej naszego kraju.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: www.gmina-napedzana-wiatrem.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

piątek, 10 maja 2024

Baltic Power rozmawia z rybakami z polskiego wybrzeża

Spółka Baltic Power rozmawiała z przedstawicielami środowisk rybackich z Ustki, Łeby i Władysławowa rozpoczynając tym samym cykl spotkań informacyjnych na temat budowy pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej. Rozmawiano o perspektywach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a przede wszystkim o zaplanowanym na koniec tego roku rozpoczęciu prac instalacyjnych na Bałtyku.


WIĘCEJ
news

środa, 28 lutego 2024

Podsumowano realizację programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”

Na początku grudnia odsłonięto wystawę podsumowującą realizację inicjatyw finansowych w ramach programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Choczewie zaprezentowano rezultaty projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków wyasygnowanych przez inwestorów, zaangażowanych w budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku


WIĘCEJ
news

piątek, 23 lutego 2024

Baltic Power z nagrodą dla najlepszej w Europie transakcji finansowej roku 2023

Baltic Power wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power, został uznany i uhonorowany prestiżową nagrodą za najlepszą europejską transakcję finansową roku 2023. To wyjątkowe wyróżnienie podkreśla znaczenie pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej w kształtowaniu przyszłości odnawialnych źródeł energii w regionie. Statuetkę podczas gali w Londynie odebrali przedstawiciele zarządu Baltic Power – Jarosław Broda i Jens Poulsen.


WIĘCEJ
news

piątek, 26 stycznia 2024

Ruszyła budowa bazy serwisowej morskiej farmy wiatrowej w Łebie

W Łebie rozpoczęły się prace przy budowie bazy serwisowej, która będzie obsługiwać morską farmę wiatrową Baltic Power, wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power. Będzie to port macierzysty dla jednostek transportujących sprzęt i personel techniczny odpowiadający za utrzymanie inwestycji. Baza zatrudni łącznie około 60 pracowników i będzie obsługiwała farmę przez cały cykl jej życia, czyli minimum 25 lat.


WIĘCEJ