piątek, 3 września 2021

Przetarg na lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Przetarg na lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z MFW Baltic Power składać się będzie z kablowych linii elektroenergetycznych, stacji elektroenergetycznej oraz linii napowietrznej łączącej stację elektroenergetyczną Baltic Power z systemem elektroenergetycznym tj. SE Choczewo. Cała inwestycja zlokalizowana jest w gminie Choczewo.

Linia kablowa o długości 6,5 km zostanie zrealizowana kablami jednożyłowymi prądu przemiennego o napięciu roboczym 220 kV lub 275 kV. Trasa lądowego odcinka wyprowadzenia mocy rozpoczynać się będzie w studniach przejściowych zlokalizowanych w pobliżu brzegu, następnie przebiegać przez obszar leśny, aż do stacji elektroenergetycznej Baltic Power, z której moc wyprowadzona zostanie dwiema liniami napowietrznymi 400 kV do SE Choczewo. Lądowa stacja elektroenergetyczna zostanie wyposażona m.in. w urządzenia do regulacji mocy biernej i napięcia.

W ramach procesu zakupowego planowane jest wyłonienie Wykonawcy, który na podstawie umowy EPC zrealizuje lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power.

Przewidywany przedmiot prac wykonawcy w ramach umowy EPC:

 • Wykonanie wszystkich elementów wraz z liniami napowietrznymi do SE Choczewo w oparciu o obowiązujące Prawo Budowlane
 • Dostawa i montaż urządzeń i systemów oraz późniejszy rozruch instalacji
 • Wykonanie projektów technicznych (wykonawczych) oraz analiz niezbędnych do realizacji zamówienia
 • Wykonanie wszelkich innych prac związanych z przyłączeniem morskiej farmy wiatrowej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) zapewniających spełnienie wydanych Warunków Przyłączenia


Przy wyborze Oferentów, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, pod uwagę brane będą poniższe, konieczne do potwierdzenia wymagania (konieczne załączenie referencji tj. co najmniej nazwy projektu i zakresu realizowanych prac):

 • Doświadczenie w zakresie projektowania, zakupów, zarządzania i usług budowlanych w zakresie realizacji stacji elektroenergetycznych WN/NN o mocy powyżej 100 MW realizowanych „pod klucz”
 • Doświadczenie w montażu kabli WN
  Wykazanie zdolności personelu inżynieryjnego i zarządzającego do wykonania pełnego zakresu prac
 • Doświadczenie w realizacji projektów dla operatora/ów z obszaru ENTSO-E przy budowie stacji elektroenergetycznych WN/NN
 • Referencje z realizacji stacji elektroenergetycznych WN/NN w obszarze ENTSO-E
  Wykazanie struktury organizacji i systemów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz kontrolą jakości dla całego zakresu prac
 • Wykazanie wcześniejsze doświadczenie w zakresie obsługi stacji elektroenergetycznych WN/NN (220 kV i 400 kV)
 • Umiejętność dostarczania szczegółowej dokumentacji w zakresie oferty technicznej i handlowej dla całego zakresu prac wyszczególniającej podpakiety elektryczne i budowlane w wyznaczonym okresie przetargowym

 

Jeżeli spełniają Państwo opisane powyżej wymogi i wyrażają chęć udziału w procesie przetargowym na lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power, prosimy o kontakt z Catriona Hanzel (e-mail: Catriona.Hanzel@balticpower.pl) oraz Alexander Kavell (e-mail: Alexander.Kavell@balticpower.pl) nie później niż do wtorku 14 września do godz. 18:00.

Komunikacja i korespondencja w ramach realizowanego projektu prowadzona jest w języku angielskim.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

poniedziałek, 5 lipca 2021

Baltic Power finalizuje badania geotechniczne dna Bałtyku

12 specjalistycznych jednostek rozpoczyna główny etap badań geotechnicznych dna Morza Bałtyckiego na obszarze planowanej farmy wiatrowej i trasie przyłącza. Zakończenie badań, planowane jeszcze w tym roku, pozwoli na opracowanie szczegółowego planu posadowienia fundamentów pod turbiny oraz morskie stacje elektroenergetyczne oraz ich połączenia z lądową infrastrukturą przesyłową.


WIĘCEJ
news

wtorek, 15 czerwca 2021

Pozytywna decyzja URE dotycząca wsparcia dla farmy wiatrowej Baltic Power

Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie w postaci kontraktu różnicowego, obowiązującego przez 25 lat. W jego ramach inwestor zyskuje prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu i wprowadzonej do sieci. Oznacza to, że regulator będzie niwelował ewentualną różnicę pomiędzy rynkową ceną sprzedaży energii, a kosztem jej wytworzenia.


WIĘCEJ
news

czwartek, 25 marca 2021

PKN ORLEN i Northland Power rozpoczyna współpracę przy realizacji morskiej farmy wiatrowej

PKN ORLEN sfinalizował umowę o partnerstwie z Northland Power przy projekcie Baltic Power, która przewiduje wspólną realizację i eksploatację morskiej farmy wiatrowej. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2023 rok. Po spełnieniu warunków określonych w umowie joint venture podpisanej w styczniu 2021 roku, w tym uzyskaniu zgody antymonopolowej, NP Baltic Wind B.V., spółka zależna Northland Power, objęła udziały w Baltic Power.


WIĘCEJ