środa, 30 listopada 2022

Przetarg na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Przetarg na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Morska Farma Wiatrowa Baltic Power jest inwestycją realizowaną na Morzu Bałtyckim, zlokalizowaną w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Koncesja na lokalizację sztucznych wysp na morzu obejmuje łączny obszar około 131 km2, a obszar dostępny do instalacji elementów morskiej farmy wiatrowej wynosi około 100 km2. Morska trasa kabla eksportowego znajduje się w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, na Morzu Bałtyckim i na wodach wewnętrznych. Część lądowa projektu zlokalizowana jest w gminie Choczewo, Powiat Wejherowski. Lądowe linie kablowe zlokalizowane są w obrębie Nadleśnictwa Choczewo.

Przewidywana zainstalowana moc morskiej farmy wiatrowej wynosi do 1200 MW generowanych 76 turbin wiatrowych. Turbiny wiatrowe jak i stacje morskie zainstalowane zostaną na fundamentach typu monopal. Sieć kabli wewnętrznych (IAC), pracująca na napięciu 66kV, łączyć będzie turbiny wiatrowe w pętle z morskimi stacjami elektroenergetycznymi (OSS). Zakłada się wybudowanie dwóch stacji morskich (OSS), z których moc wyprowadzana będzie czterema (4) morskimi eksportowymi liniami kablowymi biegnącymi od OSS do brzegu, następnie liniami kablowymi lądowymi i poprzez stację elektroenergetyczną na lądzie (ONS) łączyć będzie się z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Celem Umowy z Inżynierem jest ustanowienie kompleksowego, profesjonalnego i skutecznego nadzoru nad realizacją prac projektowych i kontraktów na budowę dla wszystkich niżej wymienionych realizowanych projektów budowlanych.

W ramach projektu realizowanych jest łącznie 7 projektów budowlanych:

 1. Turbiny wiatrowe i fundamenty
 2. Kable wewnętrzne
 3. Stacje morskie
 4. Morskie kable eksportowe
 5. Lądowe kable eksportowe
 6. Lądowa stacja elektroenergetyczna
 7. Droga dojazdowa

 

Przy wyborze Oferentów, pod uwagę brane będą poniższe, konieczne do potwierdzenia wymagania:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedstawi i udokumentuje doświadczenie:

 1. W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót budowlanych związanych z budową lub przebudową stacji elektroenergetycznej o napięciu 220 kV lub wyższym i morskich budowli hydrotechnicznych [preferowane: instalacja fundamentów pod turbiny wiatrowe i stacje morskie, kładzenie (budowa) kabli wewnętrznych i eksportowych, instalacji turbin i części morskiej stacji elektroenergetycznej (topside)].
 2. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami dobrej praktyki budowlanej i ukończone w terminie.

 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedstawi i udokumentuje doświadczenie każdej pojedynczej osoby dedykowanej do realizacji Umowy:

 1. Inżynier Rezydent
 2. Zastępca Inżyniera Rezydenta
 3. Weryfikator rozwiązań projektowych
 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego
 5. Kierownik Budowy
 6. Kierownicy robót.
 7. Specjalista ds. rozliczeń i administracji
 8. Specjalista ds. BHP

 

Harmonogram postępowania zakupowego

Jeżeli spełniają Państwo opisane powyżej wymogi i wyrażają chęć udziału w procesie przetargowym na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power, prosimy o kontakt z onshore_tender@balticpower.pl w celu uzyskania wymaganych informacji nie później niż do piątku, 30 grudnia do godz. 16:00.

Komunikacja w trakcie postępowania przetargowego będzie prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

czwartek, 20 czerwca 2024

MOC BAŁTYKU – Baltic Power uruchamia nowy program wsparcia lokalnych inicjatyw Łebie

Za nami spotkanie informacyjne dotyczące programu "Moc Bałtyku", zainicjowanego przez spółkę Baltic Power, inwestora realizującego projekt budowy pierwszej polskiej, morskiej farmy wiatrowej. 19 czerwca w Łebie przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych, działających w mieście i na rzecz mieszkańców mogli poznać szczegóły inicjatywy.


WIĘCEJ
news

piątek, 10 maja 2024

Baltic Power rozmawia z rybakami z polskiego wybrzeża

Spółka Baltic Power rozmawiała z przedstawicielami środowisk rybackich z Ustki, Łeby i Władysławowa rozpoczynając tym samym cykl spotkań informacyjnych na temat budowy pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej. Rozmawiano o perspektywach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a przede wszystkim o zaplanowanym na koniec tego roku rozpoczęciu prac instalacyjnych na Bałtyku.


WIĘCEJ
news

środa, 28 lutego 2024

Podsumowano realizację programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”

Na początku grudnia odsłonięto wystawę podsumowującą realizację inicjatyw finansowych w ramach programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Choczewie zaprezentowano rezultaty projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków wyasygnowanych przez inwestorów, zaangażowanych w budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku


WIĘCEJ
news

piątek, 23 lutego 2024

Baltic Power z nagrodą dla najlepszej w Europie transakcji finansowej roku 2023

Baltic Power wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power, został uznany i uhonorowany prestiżową nagrodą za najlepszą europejską transakcję finansową roku 2023. To wyjątkowe wyróżnienie podkreśla znaczenie pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej w kształtowaniu przyszłości odnawialnych źródeł energii w regionie. Statuetkę podczas gali w Londynie odebrali przedstawiciele zarządu Baltic Power – Jarosław Broda i Jens Poulsen.


WIĘCEJ