środa, 30 listopada 2022

Przetarg na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Przetarg na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Morska Farma Wiatrowa Baltic Power jest inwestycją realizowaną na Morzu Bałtyckim, zlokalizowaną w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Koncesja na lokalizację sztucznych wysp na morzu obejmuje łączny obszar około 131 km2, a obszar dostępny do instalacji elementów morskiej farmy wiatrowej wynosi około 100 km2. Morska trasa kabla eksportowego znajduje się w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, na Morzu Bałtyckim i na wodach wewnętrznych. Część lądowa projektu zlokalizowana jest w gminie Choczewo, Powiat Wejherowski. Lądowe linie kablowe zlokalizowane są w obrębie Nadleśnictwa Choczewo.

Przewidywana zainstalowana moc morskiej farmy wiatrowej wynosi do 1200 MW generowanych 76 turbin wiatrowych. Turbiny wiatrowe jak i stacje morskie zainstalowane zostaną na fundamentach typu monopal. Sieć kabli wewnętrznych (IAC), pracująca na napięciu 66kV, łączyć będzie turbiny wiatrowe w pętle z morskimi stacjami elektroenergetycznymi (OSS). Zakłada się wybudowanie dwóch stacji morskich (OSS), z których moc wyprowadzana będzie czterema (4) morskimi eksportowymi liniami kablowymi biegnącymi od OSS do brzegu, następnie liniami kablowymi lądowymi i poprzez stację elektroenergetyczną na lądzie (ONS) łączyć będzie się z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Celem Umowy z Inżynierem jest ustanowienie kompleksowego, profesjonalnego i skutecznego nadzoru nad realizacją prac projektowych i kontraktów na budowę dla wszystkich niżej wymienionych realizowanych projektów budowlanych.

W ramach projektu realizowanych jest łącznie 7 projektów budowlanych:

 1. Turbiny wiatrowe i fundamenty
 2. Kable wewnętrzne
 3. Stacje morskie
 4. Morskie kable eksportowe
 5. Lądowe kable eksportowe
 6. Lądowa stacja elektroenergetyczna
 7. Droga dojazdowa

 

Przy wyborze Oferentów, pod uwagę brane będą poniższe, konieczne do potwierdzenia wymagania:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedstawi i udokumentuje doświadczenie:

 1. W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót budowlanych związanych z budową lub przebudową stacji elektroenergetycznej o napięciu 220 kV lub wyższym i morskich budowli hydrotechnicznych [preferowane: instalacja fundamentów pod turbiny wiatrowe i stacje morskie, kładzenie (budowa) kabli wewnętrznych i eksportowych, instalacji turbin i części morskiej stacji elektroenergetycznej (topside)].
 2. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami dobrej praktyki budowlanej i ukończone w terminie.

 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedstawi i udokumentuje doświadczenie każdej pojedynczej osoby dedykowanej do realizacji Umowy:

 1. Inżynier Rezydent
 2. Zastępca Inżyniera Rezydenta
 3. Weryfikator rozwiązań projektowych
 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego
 5. Kierownik Budowy
 6. Kierownicy robót.
 7. Specjalista ds. rozliczeń i administracji
 8. Specjalista ds. BHP

 

Harmonogram postępowania zakupowego

Jeżeli spełniają Państwo opisane powyżej wymogi i wyrażają chęć udziału w procesie przetargowym na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power, prosimy o kontakt z onshore_tender@balticpower.pl w celu uzyskania wymaganych informacji nie później niż do piątku, 30 grudnia do godz. 16:00.

Komunikacja w trakcie postępowania przetargowego będzie prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

czwartek, 9 lutego 2023

Baltic Power wybrał głównego wykonawcę bazy serwisowej morskiej farmy wiatrowej

Spółka Baltic Power wybrała generalnego wykonawcę bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej Grupy ORLEN i Northland Power. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku i zakończy w 2025. Od 2026 r. baza będzie obsługiwać 76 turbin, z których składać się będzie pierwsza bałtycka farma wiatrowa. Ilość wytwarzanej przez nie energii będzie odpowiadać zużyciu elektryczności w ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.


WIĘCEJ
news

piątek, 21 października 2022

Baltic Power po raz trzeci spotkał się z firmami zainteresowanymi współpracą przy budowie i obsłudze morskiej farmy wiatrowej

Ponad 400 osób z 215 firm spotkało się na Baltic Power Supply Chain Meeting 2022 w Sopocie. Trzecia edycja konferencji Baltic Power skupiona była na głównych dostawcach, którzy przedstawili zakresy planowanych prac, harmonogramy ich realizacji oraz obszary, w jakich poszukają dostawców z Polski. Budowa farmy Baltic Power zaplanowana jest na lata 2024 – 2026, a udział polskich firm w projekcie szacowany jest na około 25% w całym cyklu życia farmy.


WIĘCEJ
news

czwartek, 13 października 2022

Morska farma wiatrowa Baltic Power napędza nowe inwestycje

Pierwszy w Polsce terminal instalacyjny zlokalizowany w Świnoujściu oraz fabryka turbin Vestas w Szczecinie to nowe inwestycje związane z morską farmą wiatrową Baltic Power. Wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power wykorzysta 76 nowoczesnych turbin o mocy 15 MW firmy Vestas, których elementy będą produkowane w nowej fabryce w Szczecinie. Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny Grupy ORLEN w Porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 roku.


WIĘCEJ