środa, 30 listopada 2022

Przetarg na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Przetarg na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Morska Farma Wiatrowa Baltic Power jest inwestycją realizowaną na Morzu Bałtyckim, zlokalizowaną w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Koncesja na lokalizację sztucznych wysp na morzu obejmuje łączny obszar około 131 km2, a obszar dostępny do instalacji elementów morskiej farmy wiatrowej wynosi około 100 km2. Morska trasa kabla eksportowego znajduje się w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, na Morzu Bałtyckim i na wodach wewnętrznych. Część lądowa projektu zlokalizowana jest w gminie Choczewo, Powiat Wejherowski. Lądowe linie kablowe zlokalizowane są w obrębie Nadleśnictwa Choczewo.

Przewidywana zainstalowana moc morskiej farmy wiatrowej wynosi do 1200 MW generowanych 76 turbin wiatrowych. Turbiny wiatrowe jak i stacje morskie zainstalowane zostaną na fundamentach typu monopal. Sieć kabli wewnętrznych (IAC), pracująca na napięciu 66kV, łączyć będzie turbiny wiatrowe w pętle z morskimi stacjami elektroenergetycznymi (OSS). Zakłada się wybudowanie dwóch stacji morskich (OSS), z których moc wyprowadzana będzie czterema (4) morskimi eksportowymi liniami kablowymi biegnącymi od OSS do brzegu, następnie liniami kablowymi lądowymi i poprzez stację elektroenergetyczną na lądzie (ONS) łączyć będzie się z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Celem Umowy z Inżynierem jest ustanowienie kompleksowego, profesjonalnego i skutecznego nadzoru nad realizacją prac projektowych i kontraktów na budowę dla wszystkich niżej wymienionych realizowanych projektów budowlanych.

W ramach projektu realizowanych jest łącznie 7 projektów budowlanych:

 1. Turbiny wiatrowe i fundamenty
 2. Kable wewnętrzne
 3. Stacje morskie
 4. Morskie kable eksportowe
 5. Lądowe kable eksportowe
 6. Lądowa stacja elektroenergetyczna
 7. Droga dojazdowa

 

Przy wyborze Oferentów, pod uwagę brane będą poniższe, konieczne do potwierdzenia wymagania:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedstawi i udokumentuje doświadczenie:

 1. W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał łącznie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót budowlanych związanych z budową lub przebudową stacji elektroenergetycznej o napięciu 220 kV lub wyższym i morskich budowli hydrotechnicznych [preferowane: instalacja fundamentów pod turbiny wiatrowe i stacje morskie, kładzenie (budowa) kabli wewnętrznych i eksportowych, instalacji turbin i części morskiej stacji elektroenergetycznej (topside)].
 2. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami dobrej praktyki budowlanej i ukończone w terminie.

 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedstawi i udokumentuje doświadczenie każdej pojedynczej osoby dedykowanej do realizacji Umowy:

 1. Inżynier Rezydent
 2. Zastępca Inżyniera Rezydenta
 3. Weryfikator rozwiązań projektowych
 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego
 5. Kierownik Budowy
 6. Kierownicy robót.
 7. Specjalista ds. rozliczeń i administracji
 8. Specjalista ds. BHP

 

Harmonogram postępowania zakupowego

Jeżeli spełniają Państwo opisane powyżej wymogi i wyrażają chęć udziału w procesie przetargowym na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power, prosimy o kontakt z onshore_tender@balticpower.pl w celu uzyskania wymaganych informacji nie później niż do piątku, 30 grudnia do godz. 16:00.

Komunikacja w trakcie postępowania przetargowego będzie prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

piątek, 25 sierpnia 2023

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Baltic Power

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Baltic Power


WIĘCEJ
news

niedziela, 21 maja 2023

Startuje budowa infrastruktury przesyłowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power

Grupa ORLEN i Northland Power rozpoczęły w Gminie Choczewo budowę lądowej stacji elektroenergetycznej. Inwestycja umożliwi odebranie energii wytwarzanej na morzu przez farmę wiatrową Baltic Power. Zgodnie z harmonogramem farma rozpocznie produkcję zeroemisyjnej energii w 2026 roku.


WIĘCEJ
news

czwartek, 4 maja 2023

Sukces pierwszej edycji programu wsparcia inicjatyw lokalnych „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem"

45 projektów o łącznej wartości 1 mln złotych zrealizowano w pierwszej edycji programu "Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem". Inicjatywa stworzona dla mieszkańców gminy Choczewo (woj. pomorskie) to pomysł inwestorów morskich farm wiatrowych: Baltic Power (PKN ORLEN i Northland Power), PGE Baltica i Ørsted, oraz Ocean Winds realizujących inwestycje offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego. Celem inicjatywy jest wspieranie pomysłów zgłaszanych przez lokalną społeczność gminy, w której powstaje infrastruktura niezbędna do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych na ląd.


WIĘCEJ
news

środa, 29 marca 2023

Baltic Power ostrzega przed pojawiającymi się w Internecie oszustwami finansowymi podszywającymi się pod spółkę

Fałszywe ogłoszenia gwarantujące rzekome bardzo wysokie i pewne zyski pojawiają się przede wszystkim na portalach Facebook, YouTube, licznych stronach internetowych, w mailingach, esemesach czy reklamach internetowych. Fałszywe ogłoszenia zachęcają najczęściej do inwestowania w akcje spółek Grupy ORLEN – w tym Baltic Power - oraz projekty inwestycyjne prowadzone przez Grupę. Ogłoszenia te wykorzystują bezprawnie nazwę i znaki firmowe instytucji państwowych, spółek skarbu państwa czy wizerunki powiązanych z nimi osób.


WIĘCEJ