wtorek, 1 grudnia 2020

PKN ORLEN spotka się z potencjalnymi dostawcami dla morskich farm wiatrowych

PKN ORLEN spotka się z potencjalnymi dostawcami dla morskich farm wiatrowych

PKN ORLEN Offshore Wind Supply Chain Meeting 2020 to rozpoczęcie szerokiego dialogu technicznego z rynkiem. Jego kontynuację stanowić będą zaplanowane przez Koncern na rok 2021 spotkania warsztatowe dla poszczególnych obszarów technicznych inwestycji.

Plany PKN ORLEN dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku są szansą dla polskich firm i przedsiębiorstw. Inwestycje w obszarze morskich farm będą potrzebowały silnego i sprawnie działającego łańcucha dostaw. Warunki na Bałtyku, położenie geograficzne Polski oraz deklarowana już gotowość firm i przedsiębiorstw do zaangażowania w nowy obszar biznesowy sprawia, że branża offshore wind ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Oznacza również wielomiliardowe inwestycje oraz utworzenie tysięcy miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry.  

PKN ORLEN planuje budowę farm wiatrowych na Bałtyku z dużym udziałem lokalnych podmiotów, będących zarówno wykonawcami wybranych elementów, jak i poddostawcami zagranicznych doświadczonych przedsiębiorstw. Z uwagi na koszty i 25-letni okres eksploatacji w ekstremalnych, morskich warunkach, przed dostawcami usług i komponentów dla morskich farm wiatrowych stawia się wysokie wymagania jakościowe. Dlatego bardzo istotna jest współpraca pomiędzy przemysłem a inwestorami, by wspólnie odpowiedzieć na wzajemne oczekiwania. 

Wydarzenie PKN ORLEN Offshore Wind Supply Chain Meeting 2020 prowadzone będzie w języku polskim oraz angielskim. Zarówno rejestracja, jak i udział w wydarzeniu są bezpłatne. Więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na dedykowanej stronie wydarzenia: www.balticpower.pl/OffshoreMeeting2020

PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Będący obecnie w zaawansowanej fazie przygotowań projekt budowy morskich farm wiatrowych jest dla Koncernu jedną z kluczowych inwestycji dla realizacji tych celów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

poniedziałek, 5 lipca 2021

Baltic Power finalizuje badania geotechniczne dna Bałtyku

12 specjalistycznych jednostek rozpoczyna główny etap badań geotechnicznych dna Morza Bałtyckiego na obszarze planowanej farmy wiatrowej i trasie przyłącza. Zakończenie badań, planowane jeszcze w tym roku, pozwoli na opracowanie szczegółowego planu posadowienia fundamentów pod turbiny oraz morskie stacje elektroenergetyczne oraz ich połączenia z lądową infrastrukturą przesyłową.


WIĘCEJ
news

wtorek, 15 czerwca 2021

Pozytywna decyzja URE dotycząca wsparcia dla farmy wiatrowej Baltic Power

Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie w postaci kontraktu różnicowego, obowiązującego przez 25 lat. W jego ramach inwestor zyskuje prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu i wprowadzonej do sieci. Oznacza to, że regulator będzie niwelował ewentualną różnicę pomiędzy rynkową ceną sprzedaży energii, a kosztem jej wytworzenia.


WIĘCEJ
news

czwartek, 25 marca 2021

PKN ORLEN i Northland Power rozpoczyna współpracę przy realizacji morskiej farmy wiatrowej

PKN ORLEN sfinalizował umowę o partnerstwie z Northland Power przy projekcie Baltic Power, która przewiduje wspólną realizację i eksploatację morskiej farmy wiatrowej. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2023 rok. Po spełnieniu warunków określonych w umowie joint venture podpisanej w styczniu 2021 roku, w tym uzyskaniu zgody antymonopolowej, NP Baltic Wind B.V., spółka zależna Northland Power, objęła udziały w Baltic Power.


WIĘCEJ
news

piątek, 29 stycznia 2021

Northland Power Inc. został wybrany partnerem branżowym projektu Baltic Power

Kanadyjska firma Northland Power Inc. zostanie partnerem branżowym PKN ORLEN przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Współpraca zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o mocy do 1,2 GW. Kanadyjska spółka obejmie w niej docelowo 49% udziałów. Rozpoczęcie budowy inwestycji planowane jest na rok 2023, a jej oddanie do użytku w roku 2026.


WIĘCEJ