wtorek, 22 grudnia 2020

PKN ORLEN poszukuje kierowników projektu Baltic Power

PKN ORLEN poszukuje kierowników projektu Baltic Power

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 15 stycznia 2021 r., a szczegółowe informacje na ich temat wraz z formularzem do aplikacji online dostępne są na stronie orlen.pl/PL/Kariera

Kierownik Projektu ds. ochrony środowiska w Zespole Morskich Elektrowni Wiatrowych

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za realizację zadań w ramach projektu morskiej farmy wiatrowej (MFW) oraz badań środowiskowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (DŚ) dla MFW oraz dla przyłącza elektroenergetycznego morskiej farmy do KSE, w tym. m.in.:

 • udział w przygotowaniu projektu budowy morskiej elektrowni wiatrowej, w szczególności w zakresie badań środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚ dla MFW oraz dla przyłącza elektroenergetycznego morskiej farmy do KSE
 • prowadzenie wyjaśnień i uzgodnień z przedstawicielami administracji publicznej w związku z procesem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • opiniowanie dokumentacji związanej z badaniami środowiskowymi przedsięwzięcia oraz badaniami wietrzności przekazywanej przez wykonawców
 • koordynację badań środowiskowych i badań wietrzności w ramach przygotowania przedsięwzięcia
 • współpracę z doradcami zewnętrznymi w zakresie aspektów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i badań wietrzności, w tym udzielanie wszelkich niezbędnych informacji mających wpływ na inne elementy projektu.

  Realizację zadań w ramach projektu budowy Morskich Elektrowni Wiatrowych, w tym min.:

 • nadzór, opiniowanie, weryfikację i koordynowanie prowadzonych prac oraz ich wyników
 • bieżącą współpracę z liderami poszczególnych strumieni projektowych
 • współpracę i zarządzanie doradcami zewnętrznymi
 • współpracę z klientami wewnętrznymi w zakresie przygotowania projektu Morskich Elektrowni Wiatrowych

  Więcej informacji i formularz aplikacyjny na stanowisko: Nr ref. KRR03783

 

Kierownik Projektu ds. technicznych w Zespole Morskich Elektrowni

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za realizację zadań w ramach projektu Morskiej Elektrowni Wiatrowej, w tym. m.in.: 

 • koordynowanie prac nad projektami technicznymi, specyfikacjami oraz aspektami związanymi z inżynierią na etapie planowania i rozwoju projektu Morskiej Farmy Wiatrowej
 • współpracę z menedżerami poszczególnych pakietów projektu
 • opracowanie optymalnej struktury projektu, ze szczególnym naciskiem na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów energii
 • opracowywanie materiałów wsadowych dla strategii zamówień związanych z inżynierią morską, optymalizacja pakietów przetargowych, wyboru doradców/wykonawców EPC i O&M dla projektu
 • nadzorowanie procesów projektowania i certyfikacji w aspektach inżynieryjnych
 • przegląd i analizę cen dostaw, instalacji, budowy i O&M oraz modelu finansowego projektu
 • ustanawianie i zarządzanie normami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z najlepszymi praktykami morskiej energetyki wiatrowej i nadzorowanie wdrażania planów BHP
 • ustanawianie i zarządzanie normami środowiskowymi w celu spełnienia wymagań wydanych pozwoleń oraz osiągnięcia najlepszych praktyk w branży morskiej energetyki wiatrowej
 • dostarczanie odpowiednich raportów tygodniowych i miesięcznych, przygotowywanie materiałów i udział w wewnętrznym procesie raportowania i zatwierdzania

  Realizację zadań w ramach projektu budowy Morskich Elektrowni Wiatrowych, w tym min.:

 • nadzór, opiniowanie, weryfikację i koordynowanie prowadzonych prac oraz ich wyników
 • bieżącą współpracę z liderami poszczególnych strumieni projektowych
 • współpracę i zarządzanie doradcami zewnętrznymi
 • współpracę z klientami wewnętrznymi w zakresie przygotowania projektu Morskich Elektrowni Wiatrowych

  Więcej informacji i formularz aplikacyjny na stanowisko: Nr ref. KRR03781

 

Kierownik Projektu ds. zarządzania ryzykiem i planowania w Zespole Morskich Elektrowni Wiatrowych

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za realizację zadań w ramach projektu Morskiej Elektrowni Wiatrowej związanych z przygotowaniem i zarządzaniem harmonogramem oraz budżetem projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej, w tym. m.in.:

 • przygotowywanie raportów z wykonania harmonogramu i budżetu projektu
 • identyfikowanie, raportowanie i zarządzanie ryzykiem projektowym, w tym przygotowanie planów zarządzania ryzykiem i prowadzenie rejestru ryzyka, rozwijanie i wdrażanie narzędzi zarządzania ryzykiem
 • bieżące wsparcie Kierownika Projektu i poszczególnych liderów strumieni projektowych w procesie zarządzania harmonogramem i budżetem,
 • rozwijanie i wdrażanie narzędzi do zarządzania harmonogramem i budżetem projektu

  Realizację zadań w ramach projektu budowy Morskich Elektrowni Wiatrowych, w tym min.:

 • nadzór, opiniowanie, weryfikację i koordynowanie prowadzonych prac oraz ich wyników
 • bieżącą współpracę z liderami poszczególnych strumieni projektowych
 • współpracę i zarządzanie doradcami zewnętrznymi
 • współpracę z klientami wewnętrznymi w zakresie przygotowania projektu Morskich Elektrowni Wiatrowych

  Więcej informacji i formularz aplikacyjny na stanowisko: Nr ref. KRR03775

 

Kierownik Projektu ds. konstrukcji wsporczych

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za realizację zadań w ramach projektu budowy morskiej farmy wiatrowej (MFW), w tym m.in.:

 • udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz aktywny udział w procesach zakupowych i kontraktacja wykonawców w zakresie: badań geotechnicznych oraz projektowania, dostawy i instalacji konstrukcji morskich
 • nadzór nad wykonawcami w części związanej z zakresem zadań, w tym w szczególności pracami prowadzonymi na lądzie i morzu w ramach badań geotechnicznych oraz pracami projektowymi, analizami i pracami modelowymi związanymi z doborem konstrukcji morskich
 • weryfikację produktów umów oraz dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem zadań zespołu

  Realizację zadań w ramach projektu budowy Morskich Elektrowni Wiatrowych, w tym min.:

 • nadzór, opiniowanie, weryfikację i koordynowanie prowadzonych prac oraz ich wyników
 • bieżącą współpracę z liderami poszczególnych strumieni projektowych
 • współpracę i zarządzanie doradcami zewnętrznymi
 • współpracę z klientami wewnętrznymi w zakresie przygotowania projektu Morskich Elektrowni Wiatrowych

  Więcej informacji i formularz aplikacyjny na stanowisko: Nr ref. KRR03951

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news
1260 - 1262

czwartek, 14 stycznia 2021

BALTIC POWER Z UMOWĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DLA MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ

Spółka Baltic Power podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. To jeden z kluczowych etapów przygotowania inwestycji, gwarantujący, że czysta energia wyprodukowana na morzu trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego.


WIĘCEJ
news
1260 - 1253

piątek, 11 grudnia 2020

PKN ORLEN rozmawiał z firmami zainteresowanymi współpracą w ramach łańcucha dostaw dla morskich farm wiatrowych

Blisko 400 osób z 273 firm wzięło udział w PKN ORLEN Offshore Wind Supply Chain Meeting 2020. Było to pierwsze z serii zaplanowanych spotkań dla dostawców zainteresowanych potencjalną współpracą w ramach łańcucha dostaw dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.


WIĘCEJ
news
1260 - 1239

wtorek, 1 grudnia 2020

PKN ORLEN spotka się z potencjalnymi dostawcami dla morskich farm wiatrowych

PKN ORLEN oraz spółka celowa Baltic Power organizują spotkanie w formule on-line z firmami zainteresowanymi współpracą przy realizacji morskich farm wiatrowych. Podczas spotkania potencjalni uczestnicy łańcucha dostaw poznają status przygotowań do inwestycji, jej harmonogram oraz podejście PKN ORLEN do współpracy z lokalnymi dostawcami.


WIĘCEJ