środa, 8 czerwca 2022

Forum Baltic Power 2022 - spotkanie z interesariuszami projektu

Forum Baltic Power 2022 - spotkanie z interesariuszami projektu

Ponad 60 przedstawicieli z 30 instytucji, które są lub będą zaangażowane w procesy administracyjne, związane z przygotowaniem i realizacją morskiej farmy wiatrowej wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym 7 czerwca w Gdańsku. Wydarzenie skierowane było do interesariuszy z sektora administracji publicznej, samorządowej oraz instytucji zaangażowanych w procesy pozyskiwania kluczowych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Baltic Power to obecnie najdynamiczniej rozwijany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego. W związku z jego zaawansowaniem przedstawiciele spółki systematycznie spotykają się z kolejnymi grupami interesariuszy, które są bezpośrednio zaangażowane w procesy przygotowania inwestycji do realizacji.

Wydarzenie otworzyła prelekcja na temat transformacji energetycznej, jakiej jesteśmy świadkami w Polsce i roli sektora offshore wind w tym procesie. Uzupełnieniem była prezentacja dotycząca potencjału rozwoju sektora offshore wind i aktualnego stanu przygotowań projektu Baltic Power. Podczas spotkania przedstawiciele ministerstw, urzędów i służb morskich, jednostek samorządowych oraz najważniejszych instytucji publicznych mieli okazję zapoznać się w szczegółach z procesami administracyjnymi projektu oraz wynikającymi z tego wyzwaniami proceduralnymi i regulacyjnymi. Całość zamknęły aktualne informacje na temat portów serwisowych oraz potencjału łańcucha dostaw projektu na poziomie Polski i regionów Pomorza i Pomorza Zachodniego.

Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power to wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Grupę ORLEN i Northland Power. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa. Inwestycja o mocy do 1,2 GW, której budowa zaplanowana jest na lata 2024-2025 docelowo zasili czystą energią nawet milion gospodarstw domowych w Polsce.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

poniedziałek, 18 lipca 2022

Baltic Power zabezpieczył umowę na transport i instalację morskich turbin wiatrowych

Spółka podpisała z duńską firmą Cadeler umowę rezerwacyjną na transport i instalację około 70 turbin dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power – wspólnego projektu PKN ORLEN i Northland Power Inc. W kolejnych krokach dokona wyboru dostawców turbin, fundamentów, kabli wewnętrznych i eksportowych, wykonawców morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych oraz serwisu i utrzymania farmy. Inwestycja, której realizacja planowana jest na lata 2024-2026 zakłada powstanie farmy o łącznej mocy wytwórczej do 1,2 GW.


WIĘCEJ
news

środa, 15 czerwca 2022

Baltic Power pierwszym projektem z zakończonymi badaniami geotechnicznymi

Przez 282 dni na obszarze famy wiatrowej oraz trasie wyprowadzenia mocy na ląd 13 specjalistycznych jednostek prowadziło badania dna morskiego. Uzyskane wyniki pozwalają na finalizację projektu fundamentów dla ok. 70 turbin wiatrowych, morskich stacji elektroenergetycznych oraz ich połączenia kablowego z infrastrukturą przesyłową na lądzie.


WIĘCEJ
news

czwartek, 19 maja 2022

Baltic Power zaprasza do prekwalifikacji w przetargach na usługi i sprzęt wykorzystywany przy budowie morskich farm wiatrowych

Spółka Baltic Power zamierza przeprowadzić prekwalifikacje, a następnie zaprosić zainteresowane współpracą podmioty do planowanych przetargów. Opisane zakresy dostaw sprzętu oraz usługi będą świadczone w okresie budowy morskiej farmy wiatrowej zaplanowanym na lata 2024 -2026.


WIĘCEJ