czwartek, 19 maja 2022

Baltic Power zaprasza do prekwalifikacji w przetargach na usługi i sprzęt wykorzystywany przy budowie morskich farm wiatrowych

Baltic Power zaprasza do prekwalifikacji w przetargach na usługi i sprzęt wykorzystywany przy budowie morskich farm wiatrowych

Spółka Baltic Power zamierza przeprowadzić prekwalifikacje, a następnie zaprosić zainteresowane współpracą podmioty do planowanych przetargów. Opisane zakresy dostaw sprzętu oraz usługi będą świadczone w okresie budowy morskiej farmy wiatrowej zaplanowanym na lata 2024 -2026.

Dostawy usług i sprzętu obejmują zakresy:

 1. Pomoce nawigacyjne (AtoN), obejmujące następujące podzakresy:
  • Wynajem lub zakup sprzętu
  • Rozmieszczanie, odzyskiwanie i konserwacja

 2. Boje meteorologiczne, obejmujące następujące podzakresy:
  • Wypożyczenie sprzętu
  • Rozmieszczanie, pobieranie i konserwacja

 3. Statek strażniczy (GV zgodny ze standardami branży wiatrowej) [usługa]

 4. Statek do przewozu załogi (CTV zgodny z normami obowiązującymi w przemyśle wiatrowym) [usługa]

 5. Audyty statków (akredytowani przez I.M.C.A., doświadczeni inspektorzy HSE)

 6. Sprzęt ochrony osobistej, obejmujący między innymi następujące podzakresy:
  • Zestaw ratunkowy
  • Kamizelka ratunkowa
  • Osobisty nadajnik lokalizacyjny (PLB)
  • Sprzęt do pracy na wysokości

 7. Usługi prognozowania pogody

 8. Zasoby ludzkie, obejmujące następujące podzakresy:
  • Przedstawiciele klienta na lądzie i morzu (fundamenty, kable podmorskie, turbiny wiatrowe)
  • Technicy pracujący na morzu (konserwacja urządzeń na morzu w fazie budowy)

 9. Tymczasowe zaplecze biurowe, obejmujące następujące podzakresy:
  • Biuro, sala konferencyjna
  • Kantyna
  • Toaleta, prysznic
  • Szatnia, suszarnia
  • Magazyn (z klimatyzacją)

 

Do procesów przetargowych zostaną zaproszone podmioty, które wykażą swoje doświadczenie w realizacji usług i dostaw sprzętu dla morskich lub lądowych projektów budowlanych w formule EPCI. Wraz z potwierdzeniem zainteresowania udziałem w postępowaniach należy przekazać prezentację firmy oraz referencje dotyczące zrealizowanych projektów (szczegóły projektu, zakres, daty/ czas trwania).

Potwierdzenie zainteresowania oferentów, deklarację zgodności z ogólnymi warunkami określonymi powyżej lub dodatkowe pytania należy przesłać do Baltic Power na adres e-mail: offshoresuppliers@balticpower.pl nie później niż do 10 czerwca 2022 r.

Kolejne etapy procesu:

1. Wewnętrzny proces prekwalifikacji oferentów.

Rozpoczęcie: Czerwiec 2022 | Zakończenie: Lipiec 2022 r.

2. Realizacja kontraktu:

Rozpoczęcie: Styczeń 2024 | Zakończenie: Listopad 2025

Morska farma wiatrowa Baltic Power to obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijanych tego typu projektów na Bałtyku. Na obszarze zlokalizowanym ok. 22 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa docelowo stanie około 70 turbin. Farma wiatrowa Baltic Power o mocy zainstalowanej do 1200 MW będzie w stanie docelowo dostarczać czystą energię nawet dla miliona gospodarstw domowych rocznie przez ponad 25 lat.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

poniedziałek, 18 lipca 2022

Baltic Power zabezpieczył umowę na transport i instalację morskich turbin wiatrowych

Spółka podpisała z duńską firmą Cadeler umowę rezerwacyjną na transport i instalację około 70 turbin dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power – wspólnego projektu PKN ORLEN i Northland Power Inc. W kolejnych krokach dokona wyboru dostawców turbin, fundamentów, kabli wewnętrznych i eksportowych, wykonawców morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych oraz serwisu i utrzymania farmy. Inwestycja, której realizacja planowana jest na lata 2024-2026 zakłada powstanie farmy o łącznej mocy wytwórczej do 1,2 GW.


WIĘCEJ
news

środa, 15 czerwca 2022

Baltic Power pierwszym projektem z zakończonymi badaniami geotechnicznymi

Przez 282 dni na obszarze famy wiatrowej oraz trasie wyprowadzenia mocy na ląd 13 specjalistycznych jednostek prowadziło badania dna morskiego. Uzyskane wyniki pozwalają na finalizację projektu fundamentów dla ok. 70 turbin wiatrowych, morskich stacji elektroenergetycznych oraz ich połączenia kablowego z infrastrukturą przesyłową na lądzie.


WIĘCEJ
news

środa, 8 czerwca 2022

Forum Baltic Power 2022 - spotkanie z interesariuszami projektu

Ponad 60 przedstawicieli z 30 instytucji, które są lub będą zaangażowane w procesy administracyjne, związane z przygotowaniem i realizacją morskiej farmy wiatrowej wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym 7 czerwca w Gdańsku. Wydarzenie skierowane było do interesariuszy z sektora administracji publicznej, samorządowej oraz instytucji zaangażowanych w procesy pozyskiwania kluczowych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych.


WIĘCEJ