poniedziałek, 5 lipca 2021

Baltic Power finalizuje badania geotechniczne dna Bałtyku

Baltic Power finalizuje badania geotechniczne dna Bałtyku

12 specjalistycznych jednostek rozpoczyna główny etap badań geotechnicznych dna Morza Bałtyckiego na obszarze planowanej farmy wiatrowej i trasie przyłącza. Zakończenie badań, planowane jeszcze w tym roku, pozwoli na opracowanie szczegółowego planu posadowienia fundamentów pod turbiny oraz morskie stacje elektroenergetyczne oraz ich połączenia z lądową infrastrukturą przesyłową.


Baltic Power – partnerski projekt PKN ORLEN i Northland Power - finalizuje kluczowy etap przygotowań do inwestycji. Rozpoczynające się badania geotechniczne, w zależności od warunków pogodowych, potrwają od ok. 12 do ok. 16 tygodni. W tym czasie w morze, z kilku portów wypłynie łącznie 12 specjalistycznych jednostek, które będą operowały zarówno na obszarze morskiej farmy wiatrowej, jak i na trasie morskiej części przyłącza elektroenergetycznego. Na liczącym ponad 130 km2 obszarze farmy zostaną rozlokowane jednostki wykonujące odwierty do głębokości nawet kilkudziesięciu metrów. Podobny zakres prac, dostosowany do specyfiki inwestycji, zostanie wykonany na liczącej ponad 30 kilometrów morskiej trasie przyłącza kablowego, wyprowadzającego energię z morza do stacji odbiorczej na lądzie.


Na bazie danych zebranych w trakcie wykonywania odwiertów i sondowań oraz ich późniejszej analizy projektanci przygotują m.in. ostateczny plan rozmieszczenia turbin wiatrowych, ich konstrukcji wsporczych czy rozmieszczenia kabli na farmie i trasie wyprowadzenia mocy. Badania dna farmy na zlecenie Baltic Power realizuje brytyjska firma Gardline Limited. Za pomiary na trasie przyłącza odpowiada polska firma MEWO.


Prace na terenie farmy oraz na trasie przyłącza kablowego poprzedzają trwające już badania UXO, czyli poszukiwania morskich niewybuchów. Jeszcze na etapie wstępnych badań geofizycznych realizowanych w 2019 roku na potrzeby raportu środowiskowego, na terenie farmy wykryto kilkadziesiąt obiektów, które mogą stanowić zagrożenie na etapie prac konstrukcyjnych na morzu. Wśród nich pojawiły się m.in. fragmenty wraków statków, formacje skalne czy pozostałości z czasów II Wojny Światowej, w tym torpeda i prawdopodobnie mina morska. Pogłębione badania UXO pozwolą zweryfikować już pozyskane dane i ewentualnie zidentyfikować inne elementy mogące stanowić zagrożenie na przyszłym morskim placu budowy.


Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN ORLEN wpisujących się w strategię Koncernu, zakładającą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej Koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Projekt realizowany jest w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power, która objęła 49% udziałów w projekcie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

news

piątek, 3 września 2021

Przetarg na lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power

Lądowy odcinek wyprowadzenia mocy z MFW Baltic Power składać się będzie z kablowych linii elektroenergetycznych, stacji elektroenergetycznej oraz linii napowietrznej łączącej stację elektroenergetyczną Baltic Power z systemem elektroenergetycznym tj. SE Choczewo. Cała inwestycja zlokalizowana jest w gminie Choczewo.


WIĘCEJ
news

wtorek, 15 czerwca 2021

Pozytywna decyzja URE dotycząca wsparcia dla farmy wiatrowej Baltic Power

Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie w postaci kontraktu różnicowego, obowiązującego przez 25 lat. W jego ramach inwestor zyskuje prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu i wprowadzonej do sieci. Oznacza to, że regulator będzie niwelował ewentualną różnicę pomiędzy rynkową ceną sprzedaży energii, a kosztem jej wytworzenia.


WIĘCEJ
news

czwartek, 25 marca 2021

PKN ORLEN i Northland Power rozpoczyna współpracę przy realizacji morskiej farmy wiatrowej

PKN ORLEN sfinalizował umowę o partnerstwie z Northland Power przy projekcie Baltic Power, która przewiduje wspólną realizację i eksploatację morskiej farmy wiatrowej. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2023 rok. Po spełnieniu warunków określonych w umowie joint venture podpisanej w styczniu 2021 roku, w tym uzyskaniu zgody antymonopolowej, NP Baltic Wind B.V., spółka zależna Northland Power, objęła udziały w Baltic Power.


WIĘCEJ