Ogłoszenie w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu w Baltic Power

08 październik 2020r.

Ogłoszenie

Komunikat w sprawie przyjęcie Planu Połączenia Baltic Power sp. z o.o. z Baltic Spark sp. z o.o.

15 grudnia 2014r.

Zarząd Baltic Power sp. z o.o. informuje, iż w dniu 15.12.2014 roku zostały podjęte przez Zarząd oraz przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwały o przyjęciu Planu Połączenia Spółek Baltic Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Baltic Spark sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Plan połączenia

Komunikat w sprawie połączenia Baltic Power sp. z o.o. z Baltic Spark sp. z o.o.

16 grudnia 2014r.

Zarząd Baltic Power informuję, iż stosownie do art. 505 §1 ust.2 KSH oraz realizując harmonogram połączenia Spółek Baltic Power sp. z o.o. z Baltic Spark sp. z o.o. w dniu 16.12.2014 r. zostały zamieszczone, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Baltic Power sp. z o.o. za ostatnie dwa lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Sprawozdanie Finansowe 2012 Baltic Power
Sprawozdanie Finansowe 2013 Baltic Power